POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sebastian Malinowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio fotograficzne Sebastian Malinowski , z siedzibą w Użrankach (11-700) wpisaną do CEiDG pod numerem NIP 7441125349.

Dane kontaktowe do administratora:

Adres e-mail: admin@smartstudio.photos

Nr telefonu: +48691920041

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 1. W przypadku wysłania przez Państwo wiadomości e-mail w celu kontaktu z nami, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa adresu e-mail oraz danych zawartych w mailu- wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do prośby.
 2. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Dane pozyskane w ww. sposób zostaną usunięte niezwłocznie po załatwieniu Państwa sprawy.
 4. W każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć. Cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

W celu zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, dane osobowe będą pozyskiwane od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:

 • w celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności,
 • w celu dopasowania usługi do Państwa osobistych preferencji,
 • w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 • Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji, jednakże podanie ich jest warunkiem zawarcia umowy.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy z zachowaniem okresu wymaganego przepisami prawa (przepisy podatkowe) oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń i obsługi reklamacji.

3. Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do usunięcia danych w wypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa,
 • przenoszenia danych osobowych, w zakresie  w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.